ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ

Η ιστοσελίδα του μικρού αναγνωστη , δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν τον συναρπαστικό κόσμο των βιβλίων , να ακροατούν αλλά και να πάιξουν με τις ιστορίες και τα χρώματα.


Ηιστοσελίδα παράχει τη δυνατότητα αναγνωσης βιβλίων για όλες τις ηλικίες σε ηλεκτρονική μορφή.(για ορισμένα υπάρχει ακι η δυνατότητα ακρόασης της ιστορίας)

Η ιστοσελίδα περιέχει πληθ'ωρα παραμυθιών από όλο τον κόσμο ακι δίνει τη δυνατότητα στους μικρούς αναγνώστε να πάιξουν αλλά και να γράψουν τα δικά τους παραμύθια!

Περιέχει ποιήματα , ιστορίες , μύθους κ.ά. για παιδιά όλων των ηλικιών