ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Σας ενημερώνουμε ότι ημερομηνία συνάντησης των αποφοίτων μας
  • του σχολικού έτους 2010-2011, ορίστηκε στις 26-6-2021 , 8:00μ.μ. ,στο χώρο του σχολείου μας.
  • του σχολικού έτους 2015-16 , ορίστηκε στις 15-6-2026
  • του σχολικού έτους 2016-17, ορίστηκε στις 15-6-2027
Μέχρι τότε.....τα λέμε!!!!!!!!!!